Contact

Inschrijven?

Ga altijd naar https://www.ledenbeheer.be/public/dancereaction

  • Vanaf 22 mei gebruik je ons nieuwe ledenplatform voor inschrijvingen voor
    • cursussen – dat zijn onze wekelijkse lessen vanaf september
    • activiteiten – dat zijn eenmalige activiteiten, zoals SummerDance, …
    • proeflessen – op voorwaarde dat er nog plaats is in die groep
    • ZUMBA

Opgelet: wij MOETEN van elk nieuw betalend lid het Rijksregisternummer doorgeven aan de verzekering via Fedes. Als wij het rijksregisternummer niet ontvangen dan is het lid niet verzekerd. De handigste manier is dat je meteen bij in inschrijving alles invult, dan kunnen wij dit na ontvangst van het lidgeld rechtstreeks aan de verzekering doorgeven.


Communicatie

Tijdens het schooljaar verloopt de communicatie met de choreografen via het WhatsApp-groepje van de dansgroep van het kind. Deze communicatiegroep maakt de choreografe in september. Verzeker je ervan dat je naam & telefoon en/of die van je partner en kind opgenomen is. Last minute wijzigingen ontvang je altijd via WhatsApp !


Heb je een andere vraag, wil je dan een mail sturen naar Info@dancereaction.be (Rita Termote, verantwoordelijke Dagelijks Bestuur DanceReactionVZW).