Huishoudelijk Reglement Jeugd

Voor de ouders, voogden, verantwoordelijken, begeleiders

Begin – einde activiteit

 • De trainer/choreograaf is 5 minuten voor en na de activiteit van uw kind aanwezig in de zaal, om de muziekinstallatie en/of lesmateriaal klaar te zetten.
 • Ouders begeleiden hun kind tot in de zaal en wachten tot de choreograaf zeker in de zaal aanwezig is. Ook trainers, choreografen, … hebben het soms moeilijk om door het verkeer te geraken.
 • Wij bieden verder geen opvang voor en na de activiteit waarvoor uw kind is ingeschreven.

Brengen van je kind

 • Kinderen komen op tijd naar de les of ouders brengen hun kinderen op tijd.
 • Bij voorkeur een 5-tal minuten voor aanvang van de les.  
 • De les start op het uur vermeld op het uurrooster.

De aanwezigheid van ouders, voogden, verantwoordelijken, vrienden en familie wordt niet toegelaten tijdens de activiteiten.


Ophalen van je kind

 • Ouders/Voogden halen hun kinderen op het einduur van de les op.
 • Vertel je kind dat het niet zomaar zijn/haar vriendinnen naar beneden/parking volgt.
 • Het is altijd belangrijk en zeker bij korte, donkere dagen dat kinderen tijdig worden opgehaald, onmiddellijk na de activiteit.
 • Spreek met je kind duidelijk af WAAR u het komt ophalen: in de danszaal, aan het onthaal of op de parking.
 • Spreek ook met je kind af WIE het komt ophalen

Ben je te laat om je kind op te halen?

 • Het kan al eens gebeuren dat je er als ouder écht niet geraakt, dan kan je kind in de danszaal wachten. Als er een volgende activiteit is kan je kind wel blijven kijken, maar op eigen verantwoordelijkheid
 • Kinderen die in de danszaal op hun ouders wachten doen dit achteraan in de zaal, zitten stil en storen de volgende les niet. De trainer/choreograaf heeft zijn/haar aandacht nodig voor het geven van de volgende les en de kinderen in die les.
 • Noteer dan zeker een berichtje in de WhatsApp-groep van de dansles van uw kind. Dan weet de trainer/choreografe ook dat u onderweg bent. Ook hij/zij heeft zijn/haar persoonlijke afspraken en verplichtingen na haar activiteiten bij DanceReaction.
 • Is er geen volgende les (zie kalender) dan is het noodzakelijk dat alle kinderen op tijd worden opgehaald.

Verantwoordelijkheid

Onze trainers/choreografen kunnen onmogelijk op twee plaatsen tegelijk zijn, in de zaal én aan het onthaal/parking. De verantwoordelijkheid van de trainers/choreografen beperkt zich in de zaal van het beginuur tot het einduur van de les waarvoor zij zich geëngageerd hebben. Zie uurrooster.


Communicatie

Officiële communicatie van DanceReactionVZW zal via mail en info@dancereaction.be verlopen. Elk e-mailadres dat in ons bezit is zal van ons de belangrijkste mededelingen ontvangen. Bij verhuizing wordt u verzocht uw nieuwe adres door te geven. Wijziging van telefoonnummer en e-mailadres dient ook te worden gemeld.

Elke trainer/choreograaf plaatst filmpjes uit de lessen en boodschappen in de geheime WhatsApp-groep van uw kind. Per les is er één WhatsApp. Zorg dat u hiervan lid wordt, want anders mist u belangrijke berichten en ‘oefenfilmpjes’ en kan uw kind ‘achterop’ geraken.


Kalender

Voor uw comfort is de les-kalender van de activiteiten/per maand/dag /uur/locatie altijd te raadplegen op Ledenbeheer.be. Ontdekt u tegenstrijdigheden dan helpt u ons door dit even te melden aan Rita via info@dancereaction.be. Bij de aanvang van het dansjaar hebben wij nog geen volledig zicht op alle activiteiten tot eind mei van het volgende schooljaar. Zalen kunnen plots niet meer beschikbaar zijn, trainers/choreografen worden ziek en verplaatsen lessen en creëren inhaallessen. Om die reden vragen wij om onze kalender regelmatig te raadplegen. Enkel bij last-minute-wijzigingen ontvangt u een email. – Wij volgen de schoolkalender. Er zijn meestal geen dansactiviteiten tijdens vakanties en lange weekends. Behalve tijdens de tweede week van de paasvakantie.


Jaarlijkse of Tweejaarlijkse Dans Show

Dans Show-informatie kan pas worden gegeven na bevestiging zaal – Ter gelegenheid van de show wordt door de danser(es) een outfit aangekocht van ongeveer € 30. Data ontvang je per email en kan je later altijd terugvinden op deze site.


Verzekering

Dansers die nog geen volledig lidgeld betaald hebben, dansen op eigen risico. Niet volledig betaald, is niet verzekerd bij http://www.Fedes.be – Heeft uw kind zich geblesseerd tijdens de dansactiviteit? Meld dit voor het naar huis gaat aan de trainers/choreografen. Op die manier kunnen we samen voor de verzekeringspapieren zorgen.


Voor de Deelnemers Timing

De activiteiten starten stipt op het afgesproken uur. Kom dus 5 minuutjes vroeger zodat je voldoende tijd hebt om naar het toilet te gaan en je om te kleden. – Snoep en kauwgom zijn ten strengste verboden tijdens de dansactiviteit. – Breng water in een drinkbus mee naar de danszaal en zet het aan de zijkant. – Blijf je voor meerdere lessen, zorg voor een snack of sportdrankje


Afwezigheden

Kun je niet naar de activiteit komen, dan weten de trainers/choreografen dit graag. Meld dit vooraf aan de trainers/choreografen persoonlijk, via jouw WhatsApp-groepje van je dansgroep – Wanneer je drie keer afwezig bent zonder te verwittigen, kan je niet deelnemen aan de show.


Privacy

De aangeleerde choreografieën tijdens de dansactiviteiten/-cursussen zijn eigendom van Dansschool DanceReactionVZW. Deze aangeleerde pasjes mogen niet openbaar gemaakt worden en/of gebruikt worden voor andere doeleinden zonder toestemming van DanceReactionVZW.


DANCE REACTION vzw is een Vereniging zonder winstoogmerk, gevestigd te 9840 DE PINTE, Lijsterstraat 52 Ondernemingsnummer BE0 655 844 714 KBC BE29 7360 2421 1264


DE PINTE , 1 mei 2023