Huishoudelijk Reglement Jeugd

Voor de ouders, verantwoordelijken, begeleiders

Update : 1 juni 2019

Begin – einde activiteit

De choreograaf is 10 minuten voor en na de activiteit van uw kind aanwezig in de zaal. – Ouders begeleiden hun kind tot in de zaal en wachten tot de choreograaf zeker in de zaal aanwezig is.

De aanwezigheid van ouders, verantwoordelijken, vrienden en familie wordt niet toegelaten tijdens de activiteiten.

Ouders halen hun kind onmiddellijk na de activiteit weer af. Wij bieden geen opvang voor en na de activiteit waarvoor uw kind is ingeschreven. Als er een volgende activiteit is, kan uw kind wel blijven kijken, maar op eigen verantwoordelijkheid.

Communicatie

Officiële communicatie van DanceReactionVZW zal via mail en info@dancereaction.be verlopen. Elk e-mailadres dat in ons bezit is zal van ons de belangrijkste mededelingen ontvangen. Bij verhuizing wordt u verzocht uw nieuwe adres door te geven. Wijziging van telefoonnummer en e-mailadres dient ook te worden gemeld.

Elke choreograaf plaatst filmpjes uit de lessen en boodschappen in de geheime MESSENGER-groep van uw kind. Per les is er één MESSENGER-groep. Zorg dat u hiervan lid wordt, want anders mist u belangrijke berichten en ‘oefenfilmpjes’

Kalender

Voor uw comfort is de les-kalender van de activiteiten/per maand/dag /uur/locatie altijd te raadplegen op google Drive . Ontdekt u tegenstrijdigheden dan helpt u ons door dit even te melden aan Rita via info@dancereaction.be. Bij de aanvang van het dansjaar hebben wij nog geen volledig zicht op alle activiteiten tot eind mei 2019. Om die reden vragen wij om onze kalender regelmatig te raadplegen. Enkel bij last-minute-wijzigingen ontvangt u een email. – Wij volgen de schoolkalender. Er zijn meestal geen dansactiviteiten tijdens vakanties en lange weekends. Dit kunt de kalender terugvinden.

Jaarlijkse of Tweejaarlijkse Dans Show

Dans Show-informatie kan pas worden gegeven na bevestiging zaal – Ter gelegenheid van de show wordt door de danser(es) een outfit aangekocht van ongeveer €25. Data ontvangt u u per email en kan u later altijd terugvinden op de kalender.

Verzekering

Dansers die nog geen volledig lidgeld betaald hebben, dansen op eigen risico. Niet volledig betaald, is niet verzekerd bij http://www.Fedes.be – Heeft uw kind zich geblesseerd tijdens de dansactiviteit? Meld dit voor het naar huis gaat aan de choreografen. Op die manier kunnen we samen voor de verzekeringspapieren zorgen.

Voor de Deelnemers Timing

– De activiteiten starten stipt op het afgesproken uur. Kom dus 5 minuutjes vroeger zodat je voldoende tijd hebt

om naar het toilet te gaan en je om te kleden. – Snoep en kauwgom zijn ten strengste verboden tijdens de dansactiviteit. – Breng water in een drinkbus mee naar de danszaal en zet het aan de zijkant. – Blijf je voor meedere lessen, zorg voor een snack of sportdrankje

Afwezigheden

– Kan je niet naar de activiteit komen, dan weten de choreografen dit graag. Meld dit vooraf aan de choreografen

via jouw Geheime Facebookgroep van je dansgroep of als je die niet hebt (< 12 jaar) via rita.termote@telenet.be – Wanneer je drie keer afwezig bent zonder te verwittigen, kan je niet deelnemen aan de show.

Privacy

– De aangeleerde choreografieën tijdens de dansactiviteiten zijn eigendom van Dansschool DanceReactionVZW.

Deze aangeleerde pasjes mogen niet openbaar gemaakt worden en/of gebruikt worden voor andere doeleinden zonder toestemming van DanceReactionVZW.

DANCE REACTION vzw is een Vereniging zonder winstoogmerk, gevestigd te 9820 DE PINTE, Lijsterstraat 52 Ondernemingsnummer BE0 655 844 714 KBC BE29 7360 2421 1264

DE PINTE , 1 juni 2019