Inschrijven

Lidgeld schooljaar 2020 – 2021

Rekeningnummer DanceReactionVZW BE29 7360 2421 1264

Alle info onder voorbehoud van de Corona-Veiligheidsmaatregelen. Lees de Corona Veiligheidsmaatregelen

 • Het lidgeld bedraagt van 30 september 2020 tot de derde week mei 2021 € 210 (ipv € 235)
  • Dit is inclusief 27x één activiteitenreeks van 50 – 60 minuten per week (in de zaal of online via Clips of Live-lessen) gedurende die periode.
  • Voor GirlyHipHop betaal je meer in verhouding tot de gerelateerde kosten.
  • Kleuters betalen € 160 omdat er maar 20 lessen gegeven worden, want de zalen zijn niet altijd beschikbaar.
 • Voor iedereen: + € 10 per persoon per schooljaar. Dit is de eenmalige verplichte verzekering via Fedes Sportfederatie
 • Wie op 27 september het lidgeld niet heeft betaald, neemt vanaf 30 september niet meer deel aan de lessen en zal de toegang tot de lessen geweigerd worden.

Rekeningnummer DanceReactionVZW BE29 7360 2421 1264

Duur van het schooljaar 2020 -2021

 • Het schooljaar 2020-2021 bij DanceReactionVZW
  • telt 27 betalende weken vanaf 30 september (kleuters: 20 weken)
  • eindigt de derde week van mei 2021
  • Alle lessenreeksen worden verrekend per persoon

Deelname in de kosten vanaf 30 september tot 3e week mei 2020

50-60
minuten
Wedstrijd
120 minuten
1e activiteit
(incl. lidgeld)
€ 210510
2e activiteit€ 165
3e activiteit € 165
GirlyHipHop_Liza
(incl. lidgeld – 1e – 2e – 3e activiteit)
€ 235
Kleuters€ 160
Verplichte verzekering pp (eenmalig)+ € 10+ € 10
 • Volg je meerdere activiteitenreeksen dan bereken je je eindbedrag als volgt: eerst de duurste dan de goedkoopste activiteitenreeks.
  • Bv. een combinatie van één activiteitenreeks ClipDance van (€ 210) + een tweede reeks ModernJazz (€ 165) als tweede + plus eenmalige verzekering + € 10.
  • Bv. een combinatie van één activiteitenreeks GirlyHipHop (€ 235 ) + een tweede reeks Urban Fusion (€ 165) + plus eenmalige verzekering + € 10.
  • Bv. een combinatie van Wedstrijdteam ( € 510) + tweede reeks GirlyHipHop (€ 235 ) + derde reeks Urban Fusion (€ 165) + plus eenmalige verzekering + € 10.

Rekeningnummer DanceReactionVZW BE29 7360 2421 1264

Deelname Wedstrijdteam

 • Deelname aan een wedstrijdteam is in het totaal altijd duurder want dit is incl. 37 trainingen van 2 uren (= 74 uren training, ipv. 27 voor een gewone lessenreeks of 54 voor 2 lessenreeksen), incl. deelname aan 4 wedstrijden, excl. outfit wedstrijden. Als je correct rekent, is deelname aan een wedstrijdteam goedkoper dan deelname aan de gewone lessen.
 • Géén les op zondag 6 en zondag 13 september
 • Proeflessen Wedstrijdteam op zondag 20 september
 • Audities Wedstrijdteam op zondag 27 september
  • Deelname € 510 wedstrijdteam te betalen (= jouw duurste les)
   • Kom je nu pas op deze site en wil je écht ook meedoen, neem dan zéker contact op en laat het ons weten. We bekijken of je er nog bij kan of niet.
  • Voor iedereen: + € 10 per persoon per schooljaar. Dit is de eenmalige verplichte verzekering via Fedes Sportfederatie

Als er op 27 september 2020 te weinig betaalde inschrijvingen in een groep zijn, dan wordt die groep om financiële redenen definitief geannuleerd. In dat geval kiest de danser(es) een andere groep waar nog plaats is of krijgen de ouders het lidgeld + inschrijvingsgeld + verzekering terug.

Procedure AANMELDEN en INSCHRIJVEN

INSCHRIJVEN HUIDIGE LEDEN van 2019-2020

HUIDIGE LEDEN

 • Raadpleeg het uurrooster.
 • Maak een keuze van een of meerdere activiteiten afhankelijk van de leeftijd en niveau.
 • Maak de overschrijving van het totaal + € 10 (verzekering) van de gewenste activiteitenreeksen tot mei 2021. Totaalbedrag is dus inclusief jouw € 10 verplichte verzekering.
 • Mededeling: de NAAM van de DANSER(ES) en de CODE(s) op het uurrooster

Rekeningnummer DanceReactionVZW BE29 7360 2421 1264

INSCHRIJVEN NIEUWE LEDEN

NIEUWE DANSERESSEN en DANSERS

 • EERST AANMELDEN via “Contact
  • Raadpleeg het uurrooster. 2020-2021
  • Maak een keuze afhankelijk van de leeftijd en niveau
  • Meld je danser(es) aan via “Contact” , zodat wij over alle gegevens voor de verzekering beschikken: adres- Rijksregisternummer – gsm – email….
  • Vul het document Privacyverklaring in.
  • Een aanmelding ‘Contact’ is niet voldoende om ingeschreven te zijn. Het is wél voldoende om deel te nemen aan de proeflessen. We noteren je naam op de aanwezigheidslijsten.

Rekeningnummer DanceReactionVZW BE29 7360 2421 1264

 • DEFINITIEF INSCHRIJVEN:
  • Een danser(es) is pas definitief ingeschreven na betaling van alles.
  • Maak een overschrijving met vermelding van naam danser(es) + CODE(s)
   • Maak de overschrijving van het totaal + € 10 (verzekering) van de gewenste activiteitenreeksen tot eind mei 2021.
   • Totaalbedrag is dus inclusief jouw € 10 verplichte verzekering.

Rekeningnummer DanceReactionVZW BE29 7360 2421 1264

 • BEVESTIGING
  • Na ontvangst van jouw overschrijving ontvang je een e-mail met de “bevestiging van betaling”.
  • Bewaar die e-mail als bewijs van betaling tot de eerste dag vanaf 30 september waarop je les begint.
  • Ontvang je die email niet binnen de 8 dagen, neem dan a.u.b. contact op met info@DanceReaction.be

Wisselen

Dansers en danseressen kunnen enkel deelnemen aan de activiteit waarvoor ingeschreven zijn en kunnen na 30 september of tijdens het schooljaar niet van activiteit wisselen, noch invallen in een andere activiteit.

Kortingen

Geniet van de korting op onze activiteiten via jouw ziekenfonds/mutualiteit. Hoe doe je dat? Download via je ziekenfonds-website het formulier voor deelname aan sportactiviteiten van de gezinsleden. Vul het document VOLLEDIG in, kleef er een klevertje op, en wij zetten er de stempel van DanceReactionVZW op. Dit vul je al vooraf in: “Verantwoordelijke Rita Termote,danslessen,het schooljaar, het betaalde bedrag.” Onvolledige ingevulde documenten mogen wij niet ondertekenen en geven wij jou niet-ondertekend terug.

Om de kwaliteit van de activiteiten hoog te houden , geven wij geen gezinskortingen.

T-Shirt

Witte T-Shirts à €15 ’t stuk.
CASH betalen tussen de lessen door in OCP

Heb je een speciale vraag, wil je een mail sturen naar Info@dancereaction.be naar Rita Termote, verantwoordelijke Dagelijks Bestuur DanceReactionVZW. Dank je.

Zéker van je plaats?

 • Elk jaar krijgen we de vraag wie er voorrang krijgt bij de proeflessen en daar hebben wij een oplossing voor.
  • De kinderen die vooraf zijn ingeschreven d.m.v. betaling van lidgeld  + verzekering voorrang op de kinderen die niet betaalden.
  • Stel dat je kind het half september niet leuk vindt in les X, dan kiest het een andere les (waar nog plaats is) of dan ontvang je dit bedrag verminderd met € 20 terug.

Instappen tijdens het schooljaar

Start je later in het schooljaar met de lessen, dan worden het lidgeld en de deelname in de kosten naar evenredigheid van het aantal resterende lessen berekend. Vraag zéker info via Rita Termote of Contact

Onze gegevens: DanceReactionVZW, Lijsterstraat 52, 9840 De Pinte – info@DanceReaction.be