Joker

  • Je krijgt 3 jokers om in te zetten bij afwezigheid
    • Jokers moeten minstens 3 weken vooraf worden ingezet inclusief de reden
    • Je gebruikt verplicht de paarse knop – zodat je op onze lijst komt te staan
    • Uitzonderingen op de joker: overlijdens (wel melden) – of na overleg met coach in noodgevallen – altijd persoonlijk overleggen!!!!
  • Wie meer dan 3x afwezig is, kan door de coach als reservedanseres worden geplaatst en danst de volgende wedstrijd niet mee