Moerkensheide Procedure

Als JIJ als laatste Moerkensheide verlaat, ben JIJ verantwoordelijk voor het afsluiten van een gebouw gebruikt door de gemeenschap. Het is belangrijk om ALLE nooddeuren, dus ook de nooddeuren in deel 1 en 2 van de cafetaria van de voetbal, + deel 3 te controleren of die gesloten zijn. Dit heeft alles te maken met veiligheid, vandalisme en verzekering. Ook alle lichten moeten uit/gedoofd zijn, deel 1 + 2 + 3 + toog + boven in de gang naar de cafetaria (zie pdf) .Bedankt om hiermee rekening te houden 😊 voor de veiligheid /verzekering van ons allen.

Openings- en sluitingsprocedure Moerkensheide