Vrij Podium

Maak een dansje

 • Maak samen met andere dancers (leden van DanceReactionVZW) een dansje. Of dans alleen.
 • Schrijf in via de rode knop
 • Presenteer je dansje aan je eigen groep en laat het beoordelen door je choreografe tijdens de preselectie.
 • Misschien win jij wel een plaatsje op het VRIJ PODIUM op vrijdag 8 mei en mag je/mogen jullie je dansje voor de hele dansschool presenteren.
 • Meer info ??? Lees verder.

Doel

 • Dansers van DanceReactionVZW extra podiumkansen bieden.
 • Jonge, getalenteerde dansers samenbrengen waardoor ze van elkaar leren.
 • Jongeren stimuleren om te groeien in dans
 • Jongeren stimuleren om met hun creativiteit naar buiten te komen en door anderen te laten ontdekken

Preselectie

 • Preselecties vinden plaats tijdens je eigen danslessen.
 • Maak een afspraak met jouw choreografe.
 • Je choreografe zal op jouw vraag je dans beoordelen tussen 20 april en 30 april, op basis van de volgende elementen
  • techniek
  • entertainment,
  • uitstraling
  • uitvoering
  • choreografie
  • moeilijkheidsgraad
  • synchronisatie
 • Op 1 mei zal je dan te weten komen of jouw dans weerhouden is voor het vrij podium op 8 mei.

Vrij Podium

 • Vrijdag 8 mei 2020 dansen de geselecteerde dancers hun dans voor alle leden van DanceReactionVZW tijdens DANCERS ONLY VRIJ PODIUM.
 • Uren kunnen nog wijzigen.

Inschrijving

 • Je plaats op het vrij podium is pas definitief gereserveerd wanneer je ingeschreven bent
 • ELKE DANCER MOET 1x EEN INSCHRIJVINGSLINK INVULLEN
 • Er kan worden ingeschreven tot 20 april 2020
 • Wijzigingen aan een inschrijving dienen altijd zo snel mogelijk per e-mail info@dancereaction.be doorgegeven te worden en ten laatste op 20 april 2020.
 • Bij inschrijving wordt steeds akkoord gegaan met dit vrij podium-reglement op deze pagina.

Leeftijdscategorieën

De leeftijdscategorieën zijn ingedeeld volgens de leeftijdsgroepen in de danslessen van het uurrooster 2019-2020. Op het inschrijvingsformulier duid je aan bij wie je de preselectie zal dansen.

Aantal dansers

Er kan worden deelgenomen als solist, duo, trio of groep:

 • Solo         1 danser
 • Duo/Trio   2 of 3 dansers
 • Groep       Vanaf 4 dansers

Het is toegelaten dat:

 • een danser of een groep deelneemt aan meerdere stijlen
 • een danser of een groep deelneemt aan meerdere leeftijdscategorieën
 • een danser deelneemt in verschillende groepen
 • Maar je moet dit wel duidelijk vermelden op het inschrijvingsformulier

Dansstijlen

Urban

Onder urban dance vallen onder meer hiphop, streetdance, clipdance, popping, locking, house dance, krumping, breakdance, GirlyHipHop, DanceMix

Modern, Hedendaags & Jazz

Onder deze categorie vallen ModernJazz, modern dance, jazz, maar ook lyrical, musical theater, showdans, …

Choreografie

 • Het is verboden om plagiaat te plegen, choreografieën mogen niet worden overgenomen van je eigen of van andere wekelijkse dansgroepen. 
 • Choreografieën die ingeschreven worden dit schooljaar mogen de schooljaren erna niet opnieuw ingeschreven worden. Zo willen we stimuleren om altijd iets nieuws te brengen.Wij moedigen het gebruik van voorwerpen of decor in choreografieën aan, maar het klaarzetten en opruimen hiervan is eigen verantwoordelijkheid en mag maximum een halve minuut in beslag nemen. DanceReaction moet op de hoogte gebracht worden indien decor gebruikt zal worden. De voorwerpen moeten backstage gelabeld zijn met naam van de danser of groep. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of verlies van deze voorwerpen.
 • Tijdens een choreografie mag geen enkele vorm van confetti, poeder, gel of vloeistof gebruikt worden. Dit om het dansoppervlak in orde te houden voor de volgende dansers. Gebruik van alle vormen van vuur is verboden omwille van de brandveiligheid.

Muziek

De maximum tijdslimieten zijn:

 • Solo          2min00
 • Duo/Trio   2min30
 • Groep       3min00

Dit is het uiterste maximum. Je zal geen muziek kunnen uploaden die langer duurt om het voor iedereen eerlijk te houden. Er is geen minimum tijdslimiet.

Alle muziek moet ten laatste op 20 april worden gemaild via www.Wetransfer.com naar info@dancereaction.be in mp3-formaat. . Daarna kan de muziek niet meer worden aangepast.

Iedereen is verplicht zijn muziek ook op usb mee te brengen naar de repetitie en het vrij podium als back-up (enkel nodig voor moest er een probleem zijn met de muziek).

Back-Stage

 • Per choreografie mag er 1 ouder mee back-stage als verantwoordelijke om de dansers te begeleiden.
 • De namen van deze begeleider moeten op voorhand worden doorgegeven tijdens de inschrijving.

Beeldmateriaal

 • Op elk vrij podium zullen er professionele foto’s worden gemaakt en zal er gefilmd worden. Alle foto’s zullen nadien gratis beschikbaar gesteld worden op onze Dropbox . De filmpjes van de deelnemers/groepen zullen worden gepost op Facebook, Instagram en onze Website
 • Alle eigendomsrechten worden behouden door DanceReactionVZW . Alle inschrijvingen geven toelating aan DanceReactionVZW om het beeldmateriaal te gebruiken (dit altijd met het beste voor de dansers in het achterhoofd natuurlijk). De verantwoordelijke van de inschrijving verklaart dat de ouders van minderjarige dansers die deelnemen hier mee akkoord gaan.

Overige

 • DanceReactionVZW verwacht sportief gedrag van al haar deelnemers, van de choreografen en van de toeschouwers.
 • Ook vinden we de gezondheid van onze deelnemers belangrijk, wij zijn een gezonde organisatie voor jongeren en staan achter geen enkele vorm van roken.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of diefstal van persoonlijke spullen.
 • Er is een EHBO-koffer aanwezig
 • Alle deelnemers zijn als lid verzekerd via Fedes bij Ethias.